Zdjęcia wykonano w dniu 26 sierpnia 2007r. w Unieściu.

Autorką zdjęć jest pani Anna Łubianka.

<<< POWRÓT